Följ

Direktbetalning via Internetbank

Du kan betala din beställning direkt via din Internetbank. Vi använder oss av www.payson.se för dessa betalningar. All kommunikation sker via krypterad anslutning direkt via din bank. Du kan betala via Swedbank, Nordea, SEB och Handelsbanken.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk