Följ

Produktservice

Garantiservice

Normal servicetid 1 vecka. På de produkter som repareras är normal servicetid 1-3 veckor, beroende på produkt och belastning på aktuell verkstad.

Undersökningsavgifter 150-600 SEK
Om felet på inlämnad produkt ej bedöms som garanti skickas normalt ett kostnadsförslag till kunden. Önskas retur utan reparation debiteras undersökningsavgift för att täcka fraktkostnader och hantering.

Om produkten bedöms som felfri av verkstad debiteras undersökningsavgift för att täcka fraktkostnader och hantering. Om returnerade reparationer (reparerade, icke reparerade eller felfria) inte hämtas ut inom liggtiden hos postombudet efter det att kunden aviserats förbehåller vi oss rätten att fakturera kunden för kostnaderna.Nivån på undersökningsavgifter är mellan 150-600 SEK beroende på produkt.

3 månaders garanti på reparationen Efter avslutad garantireparation lämnas 3 månaders garanti på själva reparationen, inte på hela produkten. Kvarstår längre garantitid än 3 månader gäller naturligtvis denna på hela produkten.

Funstuff ansvarar för inlämnad produkt i 3 månader
Funstuff ansvarar för inlämnad produkt 3 månader efter det att kunden meddelats eventuellt kostnadsförslag eller fått annan förfrågan där Funstuff är beroende av ett svar för att kunna fullfölja reparationen.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk