Följ

Skötsel av fjäderdrivna luftvapen

För att ditt luftvapen ska fungera och skjuta bra under många år tänkte jag förklara vad man bör tänka på gällande skötsel och underhåll. Det är nämligen som så att det inte finns några ”underhållsfria” luftvapen, utan alla tar skada eller rostar om man inte sköter dem.

Till att börja med DROPPA ALDRIG OLJA i kompression kammaren i ett modernt fjädergevär med syntetiska packningar. Oljan exploderar vid den höga temperatur och det extremt höga trycket som blir i kompression kammaren under en någon hundradels sekund! Det har till och med hänt att luftgevär har sprängts i bitar när någon har smörjt med något direkt olämpligt i kammaren!

Det finns bara en gevärs typ som ska smörjas på detta sätt, och det är äldre gevär med en läderpackning och då ska man använda en speciell olja för ändamålet. Ca 2-3 droppar varje 2000 skott eller enligt rekommendation.

Fjädern samt väggarna i cylindern där bakre delen av pistongen löper ska smörjas med ett molybdenfett avsett för luftgevär. Det finns en del olika åsikter om hur mycket fett som ska användas så här gäller sunt förnuft, det finns de som nästan fyller utrymmet med fett för att geväret blir mjukt att skjuta med men det sägs att man får stora variationer i hastigheten. En mindre mängd cirka 15ml kan vara lagom vid montering efter att allting är rengjort och sedan 10-15ml var 3000-4000 skott genom skåran i botten på cylindern. 

Vid montering så skall cylindern rengöras noga även allra längst in i kompressionsdelen, det är lätt att strunta i denna del, då den kan vara svår att rengöra. Sedan så stryker man ett tunt lager med molybdenfett eller silikonfett avsett för ändamålet bakom packningen samt fuktar sidorna på packningen ytterst sparsamt men ingenting framför. Sedan så skjuter man in pistongen en liten bit för att smörja den bakre anliggningsytan med molybdenfett och därefter så skjuter man in hela pistongen samtidigt som man håller undan avtryckaren så att den inte skadar packningen. Om den främre fjäderguiden är fast i pistongen så bör man smörja den innan man skjuter in pistongen helt. Sedan så smörjer man väggarna i cylindern där bakre delen av pistongen löper med molybdenfett samt fjäder och även bakre o främre fjäderguide om man inte har gjort det.

Man kan ta ganska rikligt på fjädern och den bakre guiden då det dämpar en del vibrationer, skulle det bli lite för mycket så slänger fjädern snart av sig det. Sedan så är det bara att montera och använd gärna en fjäderkompressor för det kan vara farligt om man slinter utan att ha en sådan. Man bör även smörja lite sparsamt i spåret i cylindern för att inte linkaget ska gå tungt och slitas i onödan. Innan man monterar geväret i stocken så bör man olja in yttersidan av cylindern för att stå emot rost bättre.

Piplåsningen ska också smörjas med ett molybdenfett samt även linkaget där man kommer åt annars så får man använda en olja. Använd ALDRIG 5-56, WD40 eller liknande oljor.

Blåneringen skall torkas av med en lätt oljad trasa efter varje gång man använt vapnet så förblir den fin och klarar sig utan rost så länge man förvarar vapnet relativt torrt.

Det finns ganska delade meningar om man ska dra ur pipan eller inte men enligt de största tillverkarna så skall man göra detta efter 2000 skott på gevär upp till ca 20 joule och ca 1000 skott vid kraftigare gevär. Man bör förvänta sig en liten försämring av noggrannheten de första 100 skotten efter det att man har rengjort pipan, tills man har fått lite bly i den.

Luftgevär har som regel mjukare stål i sina pipor så man bör inte använda läskstänger av stål för att man kommer troligtvis att skada räfflingen i pipan då. Man ska vara försiktig med vissa medel som används till skjutvapen för de kan skada packningarna. Man bör dra en lätt oljad lapp för att få ett visst rostskydd men bör även dra efter med en eller två torra lappar för att inte oljan ska tända i pipan samt att vissa luftgevär inte gillar oljade pipor.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk