Följ

Anslagsenergi på en kula (SKL)

Anslagsenergi på olika kulvikter

Ibland kan det vara bra att kunna räkna ut anslagsenergin på en kula. För att ett luftvapen ska räknas som licensfritt får inte anslagsenergin överstiga 10 Joule. Här är formeln för att beräkna en kulas energi.

Formeln för att beräkna anslagsenergi i Joule, räknat på en diabolokula 4.5 mm som väger 0,5 gram och har hastigheten110 m/sek, är:

0,5 x 110 x 110 = 3 Joule

SKL Statens Kriminaltekniska Laboratorium

har skrivit följande i en utredning angående luftvapens utgångshastighet.

Skulle man öka denna kulas hastighet för att uppnå anslagsenergin 10 J måste man komma upp i 200 m/sek. Detta torde motsvara ett kraftigt luftgevär.

För att gå igenom huden med en diabolokula (förutsatt att kulan går rätt emot huden och att denna är oskyddad av kläder) behövs en hastighet av 70-80 m/sek. Vid lägre hastighet blir det endast ett blåmärke. I ett experiment nådde man 11 cm inträngning i muskulatur vid en anslagshastighet om 125 m/sek, således med en anslagsenergi av blygsamma 4 J. Eftersom man räknar att en människokropp i genomsnitt är 14 cm tjock skulle således denna lilla diabolokula gå nästan rakt igenom kroppen, avfyrad av en licensfri luftpistol.

Det framgår ej av rapporten hur experimentet har genomförts, om mynningen satts alldeles intill målet eller om man skjutit på visst avstånd.

Med detta resonemang skulle i stort sett alla luftvapen bli licenspliktiga. Idag är kravet 18 år och ingen licens för luftvapen med en anslagsenergi under 10 J. Är man under 18 år och/eller vapnet har en anslagsenergi över 10 J är det licensplikt.

I Tyskland har man valt att sätta gränsen vid 7.5 J, vilket torde motsvara vad luftgevär för tävling håller. Denna anslagsenergi, menar man, är gränsen för när kulan kan tränga in i kroppen och ge allvarliga skador.

SKL har dock påpekat, att en utredning om köksknivar, bilar, flygplan eller andra vardagliga ting skulle visa att de är farligare än luftvapnen, om de används som vapen.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk