Följ

Ammunitionstyper

Kort om ammunition

Val av ammunition är något som inte är helt enkelt om man vill få bästa möjliga precision. Det finns mängder av varianter och en typ kan fungera väl till ett vapen men inget vidare till ett annat. Man brukar få prova sig fram.

OBS! De luftvapen i vårt sortiment som skjuter rundkulor skall endast laddas med stålrundkulor i kaliber 4,5mm 4,42mm).

Aldrig blykulor!


Flatnoskulor
är den vanligaste ammunitionen till luftvapen idag. Den stansar ut runda fina hål i tavlor och ger ofta en bra precision, men tappar fart ganska fort när avståndet blir lite längre.

Rundnoskulor
den passar bättre när man drar ut på avståndet pga av ett lägre luftmotstånd som gör att kulan behåller sin energi bättre. Rundnos ammunition ger en väldigt bra precision även på avstånd och är i stort sett helt dominerande i FT skytte i dag.

Spetsnoskulor
brukar oftast inte ge någon vidare precision och den har ofta ett högre luftmotstånd än rundnos ammunition. Men det händer att vissa gevär kan ge en fin precision med spetsnos ammunition även fast det hör till ovanligheterna.

Hålspetskulor
som är konstruerad för att ge hög chockverkan vid jakt, den brukar inte heller ge någon bra precision samt att den ofta har ett högt luftmotsånd. Detta gör att flatnosad ammunition ofta är ett bättre alternativ vid jakt på exempelvis råttor och dyl då denna ofta kan leverera en nästan lika hög chockverkan och med en bättre precision.

Nominella vikter på kulor
Det finns fjädergevär som klarar av stora variationer i kulvikt men är man inte säker på det gevär som man har så bör man hålla sig omkring den nominella vikten för den kaliber som geväret har.

.177 (4.5mm) nominell kulvikt 7.5grains

.22 (5.5mm) nominell kulvikt 14.3grains

Testa olika ammunitionstyper

Det är alltid värt att testa ett flertal olika ammunitionstyper till ditt luftvapen, vissa vapen trivs helt enkelt bäst med en viss typ av kulor. Ta med ett par olika askar med ammo, ett antal hårda pappskivor, penna och linjal och skjut ett antal serier med dom olika typerna på varje pappskiva. Mät sedan upp resultatet med linjalen (spridningen på kulorna) för att avgöra vilka kulor som passar bäst.

När du utför provskjutningen, se till att ha ordentligt stöd gör geväret/pistolen så att det inte rör sig, samt KRAMA in avtryckaren. Det är också bra att välja en plats som är vindskyddad, har du tillgång till att testa inomhus är det det optimala.

Det kan löna sig att göra om detta test efter en tid då vapnet blivit inskjutet eller om du byter fjäder eller andra delar på vapnet.


Not. 1 grain = 0,065 gram

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk