Följ

Åldersgräns 18 år

Åldersgräns 18 år

Order med personnummer erfordras för att få köpa Soft Air Guns, paintballmarkörer, knivar, Luft/kolsyrevapen samt där så är markerat i texten. Du måste ange ditt personnummer för att beställa dessa varor. Utan personnummer levererar vi ej produkter av denna typ. 

Om du är under 18 år måste din målsman godkänna beställningen. Ofullständiga personuppgifter kan medföra att din leverans uteblir eller blir försenad. Vi gör stickprovskontroller på lämnade uppgifter. Falskt uppgivna personuppgifter kan ligga till grund för polisanmälan. Din IP-adress loggas av oss vid din beställning.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk